media-net-works moodle course Link to the Achill Island Community, a product of the project media-net-works yahoo group
sitemap | imprint
media-net-works logo

Project > Short Description in Danish

media-net-works, short project description in Danish

Media Networks - EU projekt
Projektets indhold:

Media Networks er et EU projekt hvor Grenaa Handelsskoles Kursuscenter, i sammarbejde med partnere i Tyskland, Irland, Sverige og Italien vil finde nye og mere effektive måder at skabe online kontakter på tværs af kulturelle grænser.
Målet er at finde nye måder at øge demokratiet i lokale samfund igennem tværkulturelle diskussioner. Projektet vil arbejde på hvordan man mest effektivt i et virtuelmiljø kan tage hensyn til kulturelle forskelle -  for at nå det optimale samarbejde.

Projektets resultat:
Hvordan projektresultatet indgår i Kursuscentrets strategi og produktudvikling
Bruges som eksempel af god praksis i Den Nordiske Stemme virtuel konference.

Source: http://www.kcd.dk

 

-